GIÁO DỤC

Người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11/1/2021

11/01/2021 13:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định từ 11/1/2021.

Chú thích ảnh