GIÁO DỤC

Trái tim cho em - Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim

Gần đây, quỹ từ thiện “Trái tim cho em” đã có đợt phát động cao điểm gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chiến dịch này đã giúp kết nối giữa những tấm lòng vàng đến với những em nhỏ mắc bệnh tim.