GIÁO DỤC

Ông Trương Tuấn - Phó Trưởng BTC: "Bản quyền Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 được độc quyền sở hữu và tổ chức bởi Topstar"

Ông Trương Tuấn - Phó BTC thông báo chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023 - Miss VietNam Business 2023.