GIÁO DỤC

Mẹo dùng nước hoa hết hạn

Khi hương thơm bị biến đổi theo thời gian, lọ nước hoa có thể được dùng với nhiều mục đích khác nhau trong nhà.