GIÁO DỤC

Sao Hollywood chi lớn làm sinh nhật cho con

Kim Kardashian và Kanye West đã tổ chức bữa tiệc theo chủ đề công viên kỷ Jura cho sinh nhật lần thứ tư của con trai họ.