GIÁO DỤC

SeABank có Quyền Tổng giám đốc mới

Ông Lê Quốc Long sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của SeABank kể từ ngày 1/8/2023 thay ông Loic Faussier từ nhiệm vì lý do cá nhân.