GIÁO DỤC

Diễn viên Võ Nguyễn Mỹ Uyên mượn cơ thể flex trong bikini Calvin Klein

Võ Nguyễn Mỹ Uyên một lần nữa khiến người xem không khỏi rời mắt khi đăng tải loạt ảnh trong bikini Calvin Klein