GIÁO DỤC

MC Minh Hưng dẫn dắt thành công hai đêm thi quan trọng của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023

Vừa qua, MC Minh Hưng đã góp phần tạo nên thành công cho đêm bán kết và đêm thi tài năng của Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2023.