GIÁO DỤC

Hoa khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh bị nhầm là thí sinh khi làm giám khảo

Vừa qua, Hoa khôi Nghiêm Hoàng Diễm Anh đảm nhiệm vai trò giám khảo cuộc thi "Hoa khôi Đại học Tài chính - Ngân hàng 2023".