GIÁO DỤC

Cà Mau: Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn tại xã biển Khánh Hội

Sáng ngày 6/8/2023, Chương trình “Tiếp sức đến trường – Nhóm Báo chí & Doanh nhân” đã đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biển Khánh Hội – U Minh – Cà Mau. 235 phần quà giá trị với tổng kinh phí hỗ trợ lần này tại Khánh Hội là hơn 160.000.000 đ (Một trăm sáu mươi triệu đồng).