GIÁO DỤC

5 ngành học khiến sinh viên hài lòng nhất

Theo CNBC, khảo sát của ZipRecruiter cho thấy 5 ngành học đem lại mức lương hấp dẫn. Sinh viên theo học 5 chuyên ngành này cho biết họ hài lòng về sự lựa chọn của mình.