GIÁO DỤC

Đại Thịnh Phát: Lỗ 7,3 tỷ năm 2021, vừa huy động thành công 500 tỷ trái phiếu

Năm 2020, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát tăng vọt lên hơn 870 tỷ đồng, nhờ bàn giao căn hộ dự án Marina Tower. Tuy vậy, doanh nghiệp chỉ báo lãi 'hạt tiêu' 1 tỷ đồng.