GIÁO DỤC

Vinacafe bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy vừa trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hồng Tuấn, Thành viên TĐTV Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) giữ chức Tổng giám đốc.