GIÁO DỤC

Tại sao nên sử dụng ống mềm PCCC nối đầu phun Sprinkler?

Hệ thống PCCC là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bất kỳ công trình xây dựng nào. Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa cháy tạm thời, cục bộ. Nó đặc biệt hiệu quả đối với các đám cháy mới xảy ra trong một khu vực nhỏ. Tuy nhiên, các hệ thống chữa cháy hiếm khi hiệu quả nếu không có một thiết bị nhỏ nhưng rất quan trọng: các ống mềm PCCC nối đầu phun Sprinkler.