GIÁO DỤC

Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống, tuy nhiên, nhờ có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, từ đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu Tổng cục giao trong năm 2020.