GIÁO DỤC

NGHỈ VIỆC MỘT CÁCH TỬ TẾ - TÔI ĐƯỢC GÌ?

Văn hóa nghỉ việc – một cụm từ có lẽ ít được quan tâm đến đặc biệt là các bạn trẻ đang xây dựng sự nghiệp riêng mình. Bài chia sẻ dưới đây của một CEO đã khởi nghiệp, và phát triển thành công sự nghiệp của mình gần 20 năm với thương hiệu DTG CORP sẽ giúp chúng ta thấy được sức mạnh của NGHỈ VIỆC MỘT CÁCH TỬ TẾ!