GIÁO DỤC

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị tỷ thí kiếm pháp với em Tôn Quyền

Vốn tính tình mạnh mẽ lại giỏi kiếm nên đêm tân hôn, Tôn Thượng Hương đã ép Lưu Bị phải đấu với mình để thử tài phu quân.