GIÁO DỤC

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông bị đề nghị thi hành kỷ luật

Tỉnh Đắk Nông thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một Phó Chủ tịch tỉnh vi phạm công tác cán bộ.