GIÁO DỤC

ĐỈNH LŨ CHÍNH VỤ ĐẦU NGUỒN SÔNG CỬU LONG NĂM 2023 CÓ KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN VÀO CUỐI THÁNG 9 ĐẦU THÁNG 10

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, lũ đầu vụ năm 2023 ở ĐBSCL ít có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất vụ hè thu và thu đông, ngoại trừ các diện tích sản xuất ngoài ô bao cần thu hoạch trước thời gian này. Lũ chính vụ năm nay được dự báo cũng sẽ ở mức thấp tại khu vực đầu nguồn.