GIÁO DỤC

Yêu mình, yêu người - Bí quyết làm nên giá trị của người phụ nữ

Theo CEO Phương Dư, việc không ngừng yêu thương bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng được cho là hai yếu tố quan trọng nhất làm nên giá trị của một người phụ nữ.