GIÁO DỤC

Mekong Capital chia sẻ việc đầu tư vào công nghệ xét nghiệm gene tại Việt Nam

Mekong Capital đầu tư 15 triệu USD vào công ty giải pháp Gene mới đây nhận được sự quan tâm. Vậy, đâu là lý do để Mekong Capital đầu tư vào Gene?