GIÁO DỤC

Tú Hảo, Trâm Ngô biến hóa với BST Valentine của Charles & Keith

Chuẩn gu ngọt ngào vẫn phá cách, Tú Hảo và Trâm Ngô bất ngờ hóa thân thành “nữ thần Cupid” trong BST Valentine 2023 của Charles & Keith khiến nhiều người thích thú.