GIÁO DỤC

TS. Lê Xuân Nghĩa: Cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% là cách hiểu 'nhẫm lẫn'

Đề xuất giảm lãi vay, nhiều doanh nghiệp lấy ví dụ một số quốc gia có lãi suất cho vay gần 0%. Tuy nhiên, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, hiểu như vậy là nhầm lẫn.