GIÁO DỤC

‘Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân’ tập 3: Thành Trung 'trị' thói ăn vạ của con trai

Thành Trung đã có thêm những trải nghiệm mới đầy thú vị khi một mình chăm con trong tập 3 Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân tập 2. Ở tập 3 'Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân' do Viettel...