GIÁO DỤC

Phải dời lịch các cuộc thi nhan sắc do tình hình dịch Covid-19 đang chuyển biến phức tạp

Với diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid -19 hiện nay, các cuộc thi nhan sắc không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng và phải trì hoãn theo đúng quy định phòng chống dịch của cơ quan nhà nước đưa ra.