GIÁO DỤC

Sai sót thông tin trong sổ đỏ có được cấp lại?

Nhiều người nhận sổ đỏ về nhà thì phát hiện thông tin được ghi trong đó bị nhầm. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong một số trường hợp? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});