GIÁO DỤC

Luật sư HÀ THỊ KHUYÊN tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp.

Hiện tại, bà đang công tác tại Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, tham gia giải quyết các tranh chấp...