GIÁO DỤC

Khi yêu nhau người ta thường làm gì?

Đồng hành với nhau cần sự tương trợ và thúc đẩy lẫn nhau một cách tích cực chứ không phải cùng kéo nhau xuống.