GIÁO DỤC

Ngày chúng ta bước qua đời nhau

Khi yêu anh, em chưa từng nghĩ tới ngày chúng ta bước qua đời nhau...