GIÁO DỤC

Làm gì để bảo vệ con khỏi video độc hại

Các kênh video, ví dụ YouTube là nguồn tài nguyên tốt, giúp trẻ em học tập và giải trí nhưng cũng chứa nhiều nội dung độc hại, đòi hỏi mức độ giám sát cao.