GIÁO DỤC

Ra mắt dự án VILCO MART24H – Siêu Thị Kết Nối Yêu Thương

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Kết Nối Yêu Thương Việt Nam -VILCOGROUP đã ký kết hợp tác thành công ra mắt dự án Siêu Thị Kết Nối Yêu Thương Vilco Mart24h và xây dựng quỹ “Ươm Mầm Tương Lai”. Mục đích quan trọng của dự án này là để bảo trợ cho 1.260 trẻ em nghèo trên 63 tỉnh thành.