GIÁO DỤC

Giới trẻ mong 'giản tiện' thủ tục cưới hỏi

Trung QuốcHơn 63% thanh niên cho biết, họ rất muốn giảm bớt chi phí cho việc kết hôn, trong đó 46% hy vọng xóa bỏ các thủ tục rườm rà trong các nghi lễ.