GIÁO DỤC

Hồ sơ xin việc cần gì để thu hút nhà tuyển dụng?

Làm cách nào để hồ sơ xin việc (CV) của mình lọt vào danh sách ấn tượng và thu hút sự quan tâm của các nhà tuyển dụng luôn là câu hỏi của nhiều ứng viên.