GIÁO DỤC

Thầy giáo 51 tuổi có 2 bài báo đăng trên tạp chí ISI

Đam mê nghiên cứu khoa học, thầy Vũ Văn Cát, giáo viên Vật lý trường THPT Kinh Môn 2 (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), có 2 bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thế giới.