GIÁO DỤC

Giáo sư Ngô Bảo Châu: “Sáng tạo là nhìn những gì người khác thấy, nhưng nghĩ những gì người khác chưa từng nghĩ”

Tp. Hồ Chí Minh, 08/10/2021 – Hội nghị thường niên về giáo dục “BẢN HÒA CA TRÍ TUỆ” (Symphony of the mind) với chủ đề “Sáng tạo là kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ” (Creativity is the next intellect),...