GIÁO DỤC

Phong cách kiến trúc Châu Âu trong BST "999 Luxury Villa Styles"

Lâu nay mọi người ở Việt Nam hầu như đều cho rằng kiến trúc phong cách Châu Âu là kiến trúc Tân cổ điển. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm thì sẽ thấy rất rõ kiến trúc phong cách Châu Âu rất phong phú và thú vị.