GIÁO DỤC

CEO Huỳnh Thị Thu Hiền và hành trình đi tới thành công với TH.Helila

“Trên con đường bước đến thành công không có chỗ cho kẻ yếu lòng, nhụt chí”. Hãy vững tin theo đuổi đam mê luôn khát khao, hướng tới ước mơ đó, chắc chắn có một ngày nó sẽ trở thành sự thực”. Từ đam mê với lĩnh vực kinh doanh, cô gái trẻ Huỳnh Thị Thu Hiền đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và từng bước thành công trên con đường sự nghiệp với thương hiệu mỹ phẩm TH.Helila của riêng mình.