GIÁO DỤC

Cô Chủ Tiệm vàng - Bảo Nguyên Trung - Hành Trình Phát Triển Đam Mê Cùng thưong hiệu Mỹ phẩm tập đoàn SOCOS.

Doanh nhân Võ Thị Cẩm Xuyên hiện là chủ doanh nghiệp Tiệm vàng Bảo Nguyên Trung. Do công việc bận rộn, vừa lo cho gia đình, chăm lo cho hai con gái và kinh doanh mua bán chị không có thời gian chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc da mặt của mình.