GIÁO DỤC

Clip: Độc đáo máy bán hàng tự động vận hành bằng chân

Chiếc máy bán hàng tự động được vận hành bằng chân ra đời nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.