GIÁO DỤC

Ngân hàng Nhà nước: Không có vướng mắc lớn khi triển khai Mobile Money

Đến nay, theo đánh giá của NHNN, "không có vướng mắc gì lớn trong quá trình triển khai Mobile Money. Khi nhận được sự đồng thuận từ các bộ, NHNN sẽ cấp phép cho các doanh nghiệp", Vụ trưởng Vụ Thanh toán nhấn mạnh.