GIÁO DỤC

Lịch chốt quyền trả cổ tức của các doanh nghiệp ngày 27/5: APF, HPD, VND, GIC, HTC

Các doanh nghiệp như APF, HPD, VND, GIC, HTC, PTB, S55, HDP sẽ thực hiện chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2020 - 2021 trong ngày 27/5/2022.