GIÁO DỤC

Sun Hospitality Group và IHG Hotels & Resorts ký hợp tác chiến lược

Sun Hospitality Group thuộc Sun Group và thương hiệu quản lý khách sạn IHG Hotels & Resorts vừa ký hợp tác chiến lược phát triển nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng độc đáo tại Việt Nam.