GIÁO DỤC

Á hậu – doanh nhân Nguyễn Hồng Nhung thành lập công ty bất động sản tại Hà Nội

Công ty BĐS Hồng Nhung được chính thức thành lập vào ngày 08/01/2022 dưới sự điều hành của CEO – Á hậu Nguyễn Hồng Nhung cùng với các nhà đầu tư và các đối tác lớn trong lĩnh vực kinh doanh.