GIÁO DỤC

Trước khi lên thành phố, vùng đất ven biển này có gì đặc biệt?

Theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, La Gi đang quyết tâm hoàn thiện quy hoạch chi tiết và triển khai quy hoạch để đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trước năm 2025.