GIÁO DỤC

Nhà báo Vương Xuân Nguyên nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam

Nhà báo Vương Xuân Nguyên đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí nước nhà.

19:01 23/06/2022 TIN TỨC

#
# #